Nyheter

43134126 2107953692571442 5500279769461161984 o
Stor naturkartlegging etter NIN
25.06.2019
Nok en gang har Ecofact blitt tildelt store kontrakter fra Miljødirektoratet med naturkartlegging etter NiN metodikk.
 
stillehavs%c3%b8sters
Østers til glede og besvær
26.09.2018
Ecofact skal kartlegge den rødlistede flatøstersen og fremmedearten stillehavsøsters i Hafrsfjord
 
 dsc1611
Den store plastjakten
20.04.2018
I første halvdel av april arbeidet Ecofact Sørvest, i samarbeid med Ryfylke Friluftsråd, med kartlegging og opprydding av marint søppel. Oppdraget omfattet verneområder for sjøfugl i Ryfylkebassenget og etter planen skulle vi innom 17 naturreservat og 3 dyrefredningsområder.
 
0809-0657
Grunnkurs i fuglekjenneskap!
31.01.2018
Vil du lære mer om våre fantastiske fugler? Ecofact arrangerer kurs i fuglekunnskap
 
img 0981
Tiltaksplan for Storåna
04.04.2017
Ecofact er godt i gang med tilstandskartlegging og tiltaksplan for Storåna i Sandnes
 
11800630 1007445222634617 2230739108918783764 n
Basiskartlegging etter NiN
22.10.2015
Ecofact gjennomfører et omfattende kartleggingsarbeid
 
12108988 1042235809155558 1674933453404380142 n
Populasjonsovervåkning av laks i Årdal
22.10.2015
El-fiske etter laksesmolt blir gjennomført i Årdal, Hjelmeland i disse dager.
 
bakken
Kulturlandskap i Lysefjorden
20.05.2015
Ecofact skal evaluere Lysefjordprosjektet
 
teglverksdammen
Teglverksdammen tar form
17.04.2015
Ecofact har sammen med Bjørbekk og Lindheim og Norconsult prosjektert planene som skal gi renere vann i Hovinbekken.
 
img 4599
For mye elg i Stabbursdalen nasjonalpark
12.02.2015
Forsker fra Ecofact Nord anbefaler at elgstammen i Stabbursdalen nasjonalpark halveres.
 
full moon
Nytt år!
09.01.2015
Året som har gått oppsummeres i korte trekk og Ecofact starter 2015 med ny giv!
 
ny nettside
Ny nettside
19.11.2014
Som et ledd i den videre utviklingen av selskapet har Ecofact lansert en ny nettside, bedre tilrettelagt for kunder og andre som er interessert i vår virksomhet.
 
sandveparken sandnes
BREEAM økolog
19.11.2014
Ecofact har siden 2011 tilbud økologtjenester for BREEAM prosjekt. I år har vi jobbet mer enn noen gang med dette fremtidsrettede fagområdet.
 
eco ambio
Ambio Miljø blir en del av Ecofact
19.03.2014
To av landets ledende miljøfaglige konsulentselskap, Ecofact og Ambio Miljørådgivning, slår seg sammen. Med dette dannes et styrket selskap som vil komme alle våre kunder til gode.
 
jan mayen
Inventering på Jan Mayen
18.03.2014
Ecofact har på oppdrag fra Olje og Energidepartementet utført basisundersøkelser av virksomhetsområdene på Jan Mayen, med vekt på vegetasjon og virvelløse dyr. Oppdraget er faglig koordinert av Norsk Polarinstitutt.