Ecofact

_D3S7322
Ecofact Sørvest
Ecofact Sørvest er lokalisert til Sandnes i Rogaland, men våre prosjekter befinner seg i heler Sør-Norge. Vi er et svært bred fagmiljø med hovedstyrke innen naturfagene, arkeologi og landskap. Våre oppdrag spenner fra rene kartleggingsoppgaver for det offentlige til store konsekvensutredninger med reguleringsplaner for private aktører. Både alene og sammen med partnere og underleverandører kan vi tilby komplette løsninger der vi leder arbeidet fra oppstart til ferdig innlevert reguleringsforslag.

Ecofact har svært god kunnskap om naturfaglige problemstillinger og vi søker alltid å hensynta miljø i løsningene vi foreslår. Vi mener at det i alle tilfeller er bedre å spille på lag med miljøet, for på den måten å sikre en smidigere og mer miljøvennlig gjennomføring av prosjektene. Mange av våre kunder ønsker å gjennomføre sine prosjekt på en mest mulig skånsom måte og involverer oss tidlig i prosessen for å sikre en god tilpasning til natur, landskap og samfunnsinteresser.

KONTAKT

Ole Kristian Larsen
Ole Kristian Larsen
Daglig leder
marinbiolog
Mobil:481 27 870

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer