Ecofact_just_logo
ecofact_bg_tablet
Ecofact_logo

Ecofact Nord

_RMA7025
Vi kan Nordområdene!
Naturmangfold og miljø har store regionale variasjoner, og dette er disipliner som en i stor grad lærer seg å beherske gjennom erfaring. Lokal kunnskap er derfor ekstra verdifullt i dette faget. Ecofact Nord AS har ansatte med utdanningsbakgrunn fra nord og som har svært lang erfaring fra utredninger og kartlegginger i nordområdene og Arktis. Vi har derfor omfattende kunnskap om særegenhetene i nordlige systemer, noe våre kunder har lært å sette pris på.
 
Ecofact Nord AS utfører oppdrag slik som konsekvensutredninger, bidrag til planprosesser, skjøtselsplaner og dokumentasjon av naturmangfold. Fagmessig dekker vi de fleste disipliner innenfor miljø, naturmangfold, reindrift og arkeologi. Vi har dessuten et omfattende nettverk av lokale samarbeidspartnere som gjør at vi kan tilby et stort spekter av tjenester som kan være aktuelt i komplekse leveranser. 

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer