Helligvær vindkraftverk

Helligvær vindkraftverk

Formålet med arbeider var å gjøre rede for konsekvensene av å etablere et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur og nett-tilknytning. Total installert effekt på Helligvær vil være i størrelsesordenen 15-18 MW. Antallet vindturbiner vil ligge på 4-7 stk. avhengig av turbintype. Dette vil kunne gi en maksimal årlig middelproduksjon på ca. 69 GWh. Ecofact står som ansvarlig utførende for konsekvensutredningen.
 
Det ble gjennomført utredning for tema;

 • Landskap
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Friluftsliv og ferdsel
 • Naturtyper og vegetasjon
 • Fugl
 • Andre dyrearter
 • Samlet belastning
 • Inngrepsfrie naturområder og verneområder
 • Støy
 • Skyggekart og refleksblink
 • Drikkevann
 • Annen forurensning
 • Verdiskapning
 • Reiseliv og turisme
 • Landbruk
 • Luftfart og kommunikasjonssystemer

KundeZephyr AS
Kontakt hos kundenJohnny Hansen
År2013
Ansvarlig i EcofactOle Kristian Larsen, Roy Mangersnes, Toralf Tysse, Bjarne Oddane, Solbjørg Engen Torvik
Vi har bidratt medMiljøfaglig kompetanse
Prosjektkostnad812.000

Kart