76 - Åselielva kraftverk i Bodø

Åselielva kraftverk i Bodø

2011
Bodø / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Åselielva i Bodø kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 24. september 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og kvalitetssikret av Cand. Scient. Geir Arnesen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I., Arnesen, I. 2011: Åselielva kraftverk i Bodø – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 76. 26 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-074-1
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløft