51 - Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Bodø / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidet skjøtselsplan for Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 15. juli 2010, samt samtale med grunneier (Kjell Brækkan). Feltarbeid og rapportskriving er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel, mens Cand. Scient Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland) var med i starten av befaring. Hun har også vært kontaktperson for oppdragsgiver.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 51. 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-049-9
kulturlandskapbiologisk mangfoldskjøtselsplan