22 - Øvre Alsåker småkraftverk

biologisk utredning

2010
Ullensvang / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs øvre deler av Alsåkerelvi, Ullensvang kommune, Hordaland. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 1. juli 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser, samt data Rune Voie (hobbyornitolog), Per Mælen (grunneier) og Styrk Lothe (hobbybotaniker). Det samlede datagrunnlaget vurderes som godt. Arbeidet er utført av Bjarne Oddane og kvalitetssikret av Rune Søyland.

AutorBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseOddane, B. 2010: Øvre Alsåker – Biologisk utredning. Ecofact rapport 22. 29 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-021-5
biologisk mangfoldbiologiske utredningersmåkraftverk