23 - Øvre Alsåker småkraftverk

Generell miljørapport

2010
Ullensvang / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført et dokumentasjonsarbeid for fagtemaene landskap, landbruk/reindrift, nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/ kulturmiljø langs øvre deler av Alsåkerelvi, Ullensvang kommune, Hordaland. Registreringene er utført for å belyse relevante konflikter som følge av en kraftutbygging o de øvre delene av Alsåkerelvi. Gjennomføringen av konsekvensanalysen er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i Statens Vegvesen håndbok nr 140, Konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006) og Olje- og energidepartementets ”Retningslinjer for små vannkraftverk” (OED 2007).

AutorBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseOddane, B. 2010: Øvre Alsåker – Generell miljørapport. Ecofact rapport 23. 27 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-022-2
småkraftverkbiologisk mangfold