442 - Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune. Søk etter nye forekomster i 2014

2015
Båtsfjord / Finnmark

Sammendrag

Altaihaukeskjegg (Crepis multicaulis - VU) er en art i kurvplantefamilien, nærmere bestemt i underfamilien Lactucoidae. Den er flerårig, og har jordstengel, blad i rosett, tynne grønnrødlige stengler med saft, kurver med kun tungekroner, kjertelhårete kurvdekkblader i to lag hvorav de ytre er korte og ulik lange mens de indre er jamnlange, frukt med ribber og fnokk som består av hårstråler. Planten er tilpasset vindspredning. Blomstring er normalt i midten av juli på lokaliteten i Sandfjorddalen. Arten er tidligere kjent fra Meskelv i Nesseby kommune, innerst i Varangerfjorden. Denne forekomsten utgikk på 1940-tallet. Forekomsten i Sandfjorddalen som ble funnet i 2008 er nå eneste kjente voksested i Norge. Nærmeste kjente forekomst til denne er ved Kvitsjøen i Russland. Økologisk er det visse fellestrekk mellom voksestedene i Meskelv og i Sandfjorddalen. Klimaet er kontinentalt med lav årsnedbør. Marka er veldrenert. Temperaturforholdene på sommeren er gunstig siden den vokser i sørvendte skråninger. Det er mange rasmarker langs Sandfjordelva. Det er også mange sidedaler til Sandfjorddalen og det er mange andre elvedaler på Varangerhalvøya. Det burde være en viss sannsynlighet for at altaihaukeskjegg skulle forekomme flere steder i nasjonalparken. Fokus for søket i 2014 har derfor vært å undersøke mer eller mindre sørvendte rasmarker med sannsynlighet for gode temperaturforhold i dalene. Det innebærer at en har prioritert daler med liten høyde over havnivå og sørvendte rasmarker i disse dalene. Rasmarker kan til en viss grad velges ut ved hjelp av flyfoto, og det har vært gjort under planlegging av søkene.

AutorGunn-Anne SommerselIulie AslaksenTor Skulgam
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G. A.. Aslaksen, I.A. og Skulgam, T. 2015. Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune. Søk etter nye forekomster i 2014. Ecofact rapport 442. 9 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-436-7
rødlistede arter