149 - Bø på Engeløya, Steigen kommune - Naturtypekartlegging

2012
Steigen / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord har på oppdrag fra Steigen kommune utført naturtypekartlegging i et område i Bø på Engeløya, Steigen kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring sommeren 2011. Kartleggingen er utført av Cand. Scient. Gunn-Anne Sommersel. Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Berit Staurbakk, som skal ha takk for godt samarbeid

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A.: Bø på Engeløya, Steigen kommune. Naturtypekartlegging. Ecofact rapport 149. 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-147-2
biologisk mangfoldrikmyrnaturtypekartlegging