73 - Bestandsovervåking av nordlig sildemåke (Larus fuscus ssp. fuscus) - Fremdriftsrapport fra overvåking av kjente sildemåkekolonier i Troms og Finnmark i 2010

Bestandsovervåking av nordlig sildemåke (Larus fuscus ssp. fuscus) - Fremdriftsrapport

2010
Finnmark / Troms

Sammendrag

Ecofact AS har sammen med Helbergs naturundersøkelser videreført NOF Troms sitt arbeidet med bestandsovervåking av sildemåker i Troms og Finnmark. Årets sildemåkeundersøkelser ble finansiert av tilskudd fra Viltfondet i Troms og Finnmark. Prosjektleder hos Ecofact Nord AS har vært Cand. Scient Ingve Birkeland, mens PhD student Morten Helberg har vært medforfatter og har vært med på store deler av feltarbeidet. Ornitologene Nils Helge Lorentsen, Knut Olsen, Espen Bergersen, Ole Morten Toften og Odd Undheim skal ha takk for uvurderlig feltinnsats. Torkjel Morset ved SNO kontoret i Lakselv skal ha takk for samarbeid og båtskyss i Porsanger. Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten.

AutorIngve BirkelandMorten Helberg
RefereanseBirkeland, I., Helberg, M. 2010: Fremdriftsrapport – Bestandsovervåking av sildemåke Larus fuscus ssp. fuscus ved kjente hekkekolonier i Troms og Finnmark. Ecofact rapport 73, 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-071-0
sjøfugl