428 - Bevaringsmål for skredmjelt (EN) og norsk malurt (VU) ved Ritland i Hjelmeland - Rogaland fylke

Bevaringsmål for skredmjelt (EN) og norsk malurt (VU) ved Ritland i Hjelmeland - Rogaland fylke

2015
-1

Sammendrag

Ecofact ved biolog Geir Arnesen og Knut Børge Strøm har fremskaffet og sammenstilt data om forekomster av skredmjelt og norsk malurt ved Ritland i Hjelmeland kommune (Rogaland). Arbeidet er gjort på oppdrag for verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke og Frafjordheiane landskapsvernromåde. Området rundt forekomstene er kartlagt i henhold til metodikken "Naturtyper i Norge" (NiN). I tillegg til dette notatet er det derfor utarbeidet kartfiler på shape-format, en exceldatabase og en samling fotografier. Tilsammen utgjør dette en leveranse av NiN-data som tilfredsstiller Miljødirektoratets spesifikasjoner for slike leveranser.

AutorGeir ArnesenKnut Børge Strøm
Ansvarlig i EcofactBjarne Oddane
RefereanseArnesen, G og Knut Børge Strøm 2015: Bevaringsmål for skredmjelt (EN) og norsk malurt (VU) ved Ritland i Hjelmeland - Rogaland fylke. Ecofact rapport 428. 13 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-426-8
boreal heinatur i Norge (NiN)rødlistede arter