291 - Botaniske undersøkelser langs to alternative traseer for rv 91 på Breivikeidet

2013
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact ble tildelt oppdraget med å kartlegge botaniske verdier langs to alternative traseer for riksvei 91 mellom Solli og Breivikeidet. Det presiseres at oppdraget kun dekket botaniske verdier og ikke naturmangfold generelt som er vanlig i tilsvarende utredninger. Arbeidet har gått som planlagt. Feltarbeid ble utført som to dagsverk den 11. september. Det var gråvær og regn under feltarbeidet, men ellers fine forhold for å registrere.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Sommersel, G.-A. 2013: Bontaniske undersøkelser langs to alternative traseer for rv 91 på Breivikeidet. Ecofact rapport 291. 39 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-289-9
flommarksskogrikmyrdn håndbok 13