542 - Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Oppdatering skjøtselsplan 2017

2017
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact Nord AS utført oppdatering av skjøtselsplan for Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i sørvestre del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på skjøtselsplan utarbeidet i 2011 og feltdata frembrakt under befaring i perioden 22. – 23. juli 2016. Arbeidet er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel og M.Sc. Kristin Sommerseth Johansen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært nasjonalparkforvalter Inge Sollund Ingvaldsen, (Fylkesmannen i Nordland). Med på befaringen var også Ingvild Gabrielsen, Fylkesmannen i Nordland, og Arild Fjelltjenesten/Statskog. Disse skal alle ha takk for godt samarbeid.

AutorGunn-Anne SommerselKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. og Johansen, K.S. 2017: Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Oppdatering skjøtselsplan 2017. Ecofact rapport 542. 108 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-540-1
Skjøtselsplankulturlandskapbiologisk mangfoldRanaslåttemarkvegetasjonBredekInner-BredekStormdalenGrannesetStatskogHelgeland museum