47 - Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

2010
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i sørvestre del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Rana kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring i perioden 6. – 8. august 2010. Arbeidet er utført av Cand. scient Gunn-Anne Sommersel, mens Cand. scient Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Grunneier Statskog har bidratt med flyfoto og informasjon om nåtidig skjøtsel, eier av husene med inventar på Bredek, Helgeland museum, har bidratt med velvillig informasjon om kulturminner og tidligere drift. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 47. 102 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-045-1
skjøtselsplan