8 - Breidvikelva kraftverk i Gildeskål

2010
Gildeskål / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Blåfall AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Breidvikelva i Gildeskål kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 23. oktober 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland, og MSc Kjersti Wannebo Nilsen har utarbeidet kartgrunnlagene og artsbestemt innsamlede kryptogamer. Rapporten er revidert desember 2014 og kvalitetssikret av Cand. Scient. Geir Arnesen.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I og Nilsen, K. W. 2010: Breidvikelva kraftverk i Gildeskål – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 8. 28 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-007-9
småkraftverkbiologisk mangfold