38 - Djupelva kraftverk i Lenvik

Miljørapport

2010
Lenvik / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Djupelva i Lenvik kommune, Troms fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 2. oktober 2007 er brukt som grunnlag for rapporten. Annen relevant data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSolbraa, T. 2010: Djupelva kraftverk i Lenvik – Miljørapport. Ecofact rapport 38. 57 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-010-9
småkraftverk