36 - E134 - Stordalstunnelen - Grunnlag for KU/reguleringsplan

Tema Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø og friluftsliv - Statens vegvesen Region Vest

2010
Etne / Hordaland

Sammendrag

På oppdrag fra Statens vegvesen, Region vest, har Ecofact AS gjennomført konsekvensutredninger innenfor temaene ”Naturmiljø”, ”Naturressurser” og ”Nærmiljø og friluftsliv”. Utredningene er utført etter planprogram for ”E134 Stordalstunnelen. Lauareid-Håland-Bakka. Reguleringsplan med konsekvensutrgreiing��� i Etne kommune, Hordaland. Utredningen baserer seg på trasealternativer presentert av oppdragsgiver. De 5 alternativene har blitt noe justert underveis i prosessen. Grunnlaget for utarbeidelse av denne undersøkelsen er basert på feltarbeid og innhenting av informasjon fra eksisterende nettstedsdatabaser, litteratur, kommuneplaner, fylkesplaner, offentlige myndigheter og lokale ressurspersoner. Delrapporten skal sammen med andre ligge til grunn for en samlet KU.

AutorRune SøylandBjarne Oddane
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseSøyland, R.og Oddane, O.2010. E134 Stordalstunnelen. Grunnlag for KU/Reguleringsplan. Tema Naturmiljø, Naturressurser og Nærmiljø/friluftsliv.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-035-2
infrastrukturkonsekvensutredning