347 - E8 ved Ramfjord, østre alternativ – naturverdier og avbøtende tiltak

E8 ved Ramfjord, østre alternativ – naturverdier og avbøtende tiltak

2014
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har som underleverandør til Rambøll Norge AS utført en utredning av mulige avbøtende tiltak for østre alternativ av ny E8 forbi Ramfjorden. Målet har vært å se om en kan få negative konsekvenser for biologisk mangfold og kvartærgeologi ned på et akseptabelt nivå ved å innføre ulike avbøtende tiltak, samt samle ny viten om området.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2014. E8 ved Ramfjord, østre alternativ – naturverdier og avbøtende tiltak. 15 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-345-2
biologisk mangfoldinfrastruktur