543 - Eiendomsutvikling Storelva revidert mars 2017. Kartlegging av verdier for naturmangfold

2017
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har fått i oppdrag av Storelva AS å kartlegge deres eiendom på Storelva med hensyn på naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan for området. Oppdraget omfatter både kvalitetssikring av eksisterende data og innsamling av nye data ved befaringer og intervjuer.

AutorKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseJohansen, K.S. 2017. Eiendomsutvikling Storelva revidert mars 2017. Kartlegging av verdier for naturmangfold. Ecofact rapport 543, 13 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-541-8
Naturmangfold