346 - Emerald Network Fase II Evaluering av om foreslåtte Emerald-områder gir tilstrekkelig beskyttelse for utvalgte nordlige karplanter

Emerald Network Fase II Evaluering av om foreslåtte Emerald-områder gir tilstrekkelig beskyttelse for utvalgte nordlige karplanter

2014
-1

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Miljødirektoratet med dette evaluert 16 arter av karplanter for Emerald Network prosjektet. Dette er en evaluering av 16 karplanter med hovedsakelig nordlig utbredelse for tiltaket Emerald Network. Arbeidet har blitt gjennomført etter beste evne etter de retningslinjer som er gitt. Det er likevel ganske mye subjektivitet i resultatet, dels fordi metodikken legger mye opp til subjektive vurderinger og dels fordi datagrunnlaget er av en slik art at en må bruke skjønn i mange sammenhenger. En har lagt mest vekt på artene som her mest sjeldne og/eller har størst behov for vern.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2014: Emerald Network Fase II - Evaluering av om foreslåtte Emerald-områder gir tilstrekkelig beskyttelse for utvalgte nordlige karplanter. Ecofact rapport 346. 26 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-344-5
emerald network