97 - En finnmarkings levevilkår: den sterkt truede masimjelten Oxytropis deflexa ssp. norvegica

En finnmarkings levevilkår: den sterkt truede masimjelten Oxytropis deflexa ssp. norvegica

2011
Finnmark

Sammendrag

Ecofact Nord AS ble i 2010 gitt oppdraget med å avklare en del forskningsspørsmål i forbindelse med den videre forvaltningen av den svært sjeldne arten masimjelt (EN). Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Finnmark, og arbeidet er et ledd i oppfølgingen av handlingsplan for karplanter antatt truet av Alta-Kautokeinoutbyggingen. Problemstillingene har fokusert på genetiske forhold i og mellom populasjonene, samt frøsituasjonen for arten. Etter et vellykket arbeid presenterer vi her godt dokumenterte og interessante resultater av betydning for forvaltningen av arten. Arbeidet vil også bli publisert i et vitenskapelig tidsskrift i nærmeste fremtid.

AutorKristine Bakke WestergaardGeir ArnesenInger Greve Alsos
RefereanseWestergaard, K.B., Arnesen, G. og Alsos, I.G. 2011. En finnmarkings levevilkår: den sterkt truede masimjelten Oxytropis deflexa ssp. norvegica. Ecofact rapport 97. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-095-6
rødlistede artergenetikk