197 - Fiskeundersøkelse i Badjananjohka

2012
Gaivuona/Kåfjord / Troms

Sammendrag

Det er ytret et behov fra NVE om en fiskeundersøkelse på den anadrome strekningen i Badjananjohka der det skal utføres el fiske iht. NS- ES 14011. Det er stilt krav om at det skal dokumenteres hvilke fiskearter som benytter elvestrekningen. Det skal også kartlegges lengde på den anadrome strekningen, samt kartfeste og foto dokumentere vandringshinder. Målet med undersøkelsen er å fastslå om anadrom fisk gyter fast eller sporadisk i elva. Det skal også vurderes hvilke konsekvenser en eventuell utbygging vil medføre, samt muligheter for avbøtende tiltak.

AutorMorten AsbjørnsenIngve Birkeland
RefereanseAsbjørnsen, A. & Birkeland, I. 2012. Fiskeundersøkelse i Badjananjohka i Kåfjord kommune. Ecofact rapport 197, 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-195-3
el-fiskeboniteringanadrom fisk