101 - Flekkoselva kraftverk i Steigen

Flekkoselva kraftverk i Steigen

2011
Steigen / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra COWI AS har Ecofact Nord AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Flekkoselva i Steigen kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 7. juli 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Bente Nymoen og Hanne Enevoldsen som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G.: Flekkoselva kraftverk i Steigen – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 101. 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-099-4
småkraftbiologisk mangfold