400 - Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Registrering av beiteskader fra elg 2014

Porsanger / Finnmark

Sammendrag

Stabbursdalen nasjonalparkstyre v/ nasjonalparkforvalter Karoline Salmila ga Ecofact Nord i oppdrag å utføre NiN-kartlegging med særlig fokus på registrering av beiteskader på furuskogen i Stabbursdalen, innenfor Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde. Denne rapporten inneholder resultater fra NiN-kartleggingen med registrering av beiteskader, og utkast til overvåkningsopplegg.

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener C 2014 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune. Registrering av beiteskader fra elg 2014. Ecofact rapport 400, 11 s
ISSNISSN 1891-5450
ISBN978-82-8262-398-8
verneområderovervåkningbiologisk mangfoldvilt