100 - Genetiske undersøkelser av den kritisk trua polarflokken Polemonium boreale ved Bugøynes, Finnmark

Genetiske undersøkelser av den kritisk trua polarflokken Polemonium boreale ved Bugøynes, Finnmark

2011
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Ecofact Nord AS ble i 2010 gitt i oppdrag å besvare en del forskningsspørsmål i forbindelse med den videre forvaltningen av den kritisk trua (CR) planten polarflokk. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Finnmark, og arbeidet er et ledd i oppfølgingen av handlingsplan for 10 truede arter i Finnmark. Problemstillingene har fokusert på genetiske forhold i populasjonene og hybridisering med fjellflokk. De genetiske analysene er utført ved Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø, i samarbeid med Inger Greve Alsos. Etter et vellykket arbeid presenterer vi her noen godt dokumenterte og interessante resultater av betydning for forvaltningen av arten.

AutorKristine Bakke WestergaardGeir ArnesenInger Greve Alsos
RefereanseWestergaard, K. B., Arnesen, G. og Alsos, I. G. 2011. Genetiske undersøkelser av den kritisk trua polarflokken Polemonium boreale ved Bugøynes, Finnmark. Ecofact rapport 100. 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-098-7
rødlistede artergenetikk