20 - Heimstadelva kraftverk i Lurøy

Virkninger på reindrift

2010
Lurøy / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft Ambiente AS har Ecofact AS utført en utredning av reindrift ved Heimstadelva, Mellomelva og Ytråga i Lurøy kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på bakgrunnsdata og feltdata frembrakt under befaringer 15 og 23. september 2008. I tillegg er relevante data innhentet fra tilgjengelige databaser og intervjuer med nøkkelpersoner innenfor reindriften.. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og kvalitetssikret av Torkjel Solbraa.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I. 2010: Heimstadelva kraftverk i Lurøy – Virkninger på reindrift. Ecofact rapport 20. 20 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-019-2
småkraftverkreindrift