447 - Hengegras i Alta-Kautokeinoelva. Status per 2013

Hengegras i Alta-Kautokeinoelva Status per 2013

2015
Kautokeino / Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark utført et søk etter hengegras (CR) langs Alta-Kautokeinoelva i 2013. Kartleggingen ble utført av Geir Arnesen. Hengegras ble oppdaget i 1984 i en stille vik som heter Gorovuohppi i Alta- Kautokeinoelva rett ved Kautokeino sentrum. Det er også en ubekreftet rapport om en forekomst i Latnetjávri lenger ned vassdraget (Traaen 1983). I forbindelse med handlingsplan for ti trua karplanter i Finnmark har det blitt gjennomført søk etter nye forekomster mellom Maze og Latnetjávri og mellom Isonittjávri og Bredbuktnes. Hengegras er også på listen over europeiske arter som har spesiell beskyttelse gjennom Bernkonvensjonen. I forbindelse med nettverket av verneområder som skal beskytte disse artene (Emerald network) er derfor voksestendene for hengegras i Norge vurdert i forhold til vern i 2014 (Arnesen G. 2014). Denne rapporten oppsummerer arbeidet som har vært gjort med hengegras i Alta- Kautokeinovassdraget fra og med 2009.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2015. Hengegras i Alta-Kautokeinoelva – status per 2013. Ecofact rapport 447. 8 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-445-9
rødlistede arteremerald network