46 - Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - skjøtselsplan

Skjøtselsplan Holmstrand gård

2010
Hemnes / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har Ecofact AS utført kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaring 24. juli 2010, og samtale med grunneier (Jan Arnold Holmstrand). Arbeidet er utført av Cand. scient Gunn- Anne Sommersel, mens Cand. scient Geir Arnesen har kvalitetssikra rapporten. Sissel Vintersol Lillebjerka fra Hemnes kommune, planavdelingen var med under befaringen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Ingvild Gabrielsen (Fylkesmannen i Nordland).

AutorGunn-Anne Sommersel
MedarbeiderGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. 2010: Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke. Skjøtselsplan. Ecofact rapport 46. 25 s.
ISSN1891-5450
ISBN78-82-8262-044-4
skjøtselsplan