163 - Kartlegging av antatt kalkrike sjøer i Elvegårdsvassdraget i Narvik - En del av handlingsplanen for kalksjøer

Kartlegging av antatt kalkrike sjøer i Elvegårdsvassdraget i Narvik - En del av handlingsplanen for kalksjøer

2012
Narvik / Nordland

Sammendrag

Ecofact sin avdeling i Tromsø har på oppdrag for fylkesmannen i Oppland gjennomført prøvetaking og analyser i åtte små og mellomstore vann i Elvegårdsvassdraget nord i Narvik kommune. Arbeidet er en del av den landsomfattende innsatsen med å kartlegge kalksjøer i Norge i forbindelse med handlingsplanen for slike sjøer.

AutorGeir ArnesenMorten AsbjørnsenElina Halttunen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Asbjørnsen, M. og Halttunen, E. 2012. Kartlegging av antatt kalkrike sjøer i Elvegårdsvassdraget i Narvik. Ecofact rapport 163. 57s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-161-8
kalksjøbunndyr