25 - Kartlegging av biologisk mangfold i Ånderdalen Nasjonalpark

2010
Torsken, Tranøy / Troms

Sammendrag

Ecofact AS har i samarbeid med Nordkalotten miljøutredning utført kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter i Ånderdalen Nasjonalpark som ligger i Tranøy og Torsken kommuner. Kartleggingene er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Prosjektleder for kartleggingen har vært Ingve Birkeland som sammen med Bjarne Oddane har utført det meste av kartleggingsarbeidet av naturtyper og vilt. Gunnar Kristiansen har vært ansvarlig for kartleggingsarbeidet som er utført av Nordkalotten miljøutredning. Han har konsentrert sitt arbeide til organismegruppen treboende sopp.

AutorBjarne OddaneGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I, Oddane, B. Nilsen, K. W. og Arnesen G. 2010. Kartlegging av biologisk mangfold i Ånderdalen Nasjonalpark. Ecofact rapport
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-024-6
naturtypekartleggingbiologisk mangfold