547 - Kartlegging av habitatforhold for ørret i Ellenelva, Pasvik vannområde

2017
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Pasvik vannområde utført en kartlegging av gyte- og oppvekstmuligheter for ørret i Ellenelva nedstrøms Ellentjern i Pasvik i Sør-Varanger kommune.

AutorØyvind HauglandKristin Sommerseth Johansen
RefereanseHaugland, Ø. og Johansen, K.S., 2017: Kartlegging av habitatforhold for ørret i Ellenelva, Pasvik vannområde. Ecofact rapport 547. 38 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-545-6
Pasvikørrethabitatgyting