495 - Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

2016
Svalbard / -1

Sammendrag

Trust Arktikugol arbeider med en ny arealplan for Barentsburg. I den forbindelse har Sysselmannen på Svalbard kommet med en del innspill. Et av disse går på naturmangfold og da hovedsakelig på hvordan en skal unngå uønsket spredning av fremmede arter av karplanter i området. Det er stedvis ganske store forekomster av fremmede arter i Barentsburg. Konkret uttrykkes ønske om detaljert avgrensning av arealer som har forekomst av fremmede arter.

AutorGeir ArnesenAdrian Pop
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Pop, A. 2016: Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg. Ecofact rapport 495. 10 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-493-0
svalbardarktissvartelisteinnførte arter