545 - Kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark

2017
Sørfold / Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord har på oppdrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre utført en kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark. Under en kartlegging i 2014 ble det oppdaget potensial for betydelige arealer med naturskogspreg, og denne kartleggingen er en oppfølging av kartleggingen som ble utført i 2014-2015. Feltregistreringer ble utført i oktober 2016. Det ble avgrenset to store nye forekomster av naturskog dominert av furu i Rago nasjonalpark. Begge forekomstene ligger i nærheten av Storskogvasshytta, på hver sin side av Nordfjordelva. Det er snakk om svært verdifulle skogsavgrensninger med godt utvalg av død ved og en rekke rødlistede arter i klasse NT og VU i tillegg til mange signalarter. Disse avgrensningene kommer i tillegg til fire andre avgrensninger med naturskog i Rago. Nesten alle skogsområdene rundt Storskogvatnet og Nedre Sølvskarvatn ser ut til å ha stor verdi som naturskogsområder. En del områder gjenstår likevel å undersøke.

AutorGunnar KristiansenGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseKristiansen, G. og Arnesen, G. 2017. Kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark. Ecofact rapport 545. 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-543-2
NaturskogfuruskogSørfold kommunevedboende sopprødlistede arter