281 - Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta, Tromsø kommune, Troms fylke

Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta Tromsø kommune, Troms fylke

2013
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Tromsø kommune kartlagt verdifulle naturtyper i Folkeparken og Telegrafbukta i Tromsø kommune. Leveringen skulle inneholde faktaark for de eventuelt avgrensede områdene. De samme faktaarkene skal senere inkorporeres i rapporten for naturtypekartlegging i Tromsø kommune i 2013, hvor Fylkesmannen i Troms er oppdragsgiver. Kontrakt med Tromsø kommune ble inngått i juni 2013, og kostnadsrammen for arbeidet var kr. 5 250,-. Arbeidet har gått som planlagt.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta, Tromsø kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 281, 16 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-279-0
naturtypekartlegginghøgstaudeskogtromsøpalme