650 - Kartlegging av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Hafrsfjord og på Sandøy

2018
Rogaland

Sammendrag

Stillehavsøsters (Crassotera gigas) er robust og tilpasningsdyktig art som har etablert seg som en ny art langs norskekysten, fra svenskegrensen og opp til Møre og Romsdal. Stillehavsøstersen anses som en miljøutfordring, og er på fremmedartlista med kategori svært høy risiko. Arten har en rask vekst og stort spredningspotensial. Fylkesmannen i Rogaland ønsker å få oversikt over forekomsten av stillehavsøsters i Hafrsfjord ved 7 angitte lokaliteter av varierende areal. I tillegg ønskes Sandøy nordøst for Stavanger inkludert i undersøkelsen da det tidligere gjort funn av stillehavsøsters der. Ecofact har på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland kartlagt stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i Hafrsfjord og ved Sandøy i Ryfylkebassenget.

Ansvarlig i EcofactOle Kristian Larsen
RefereanseRandulff, S.T. & Larsen, O.K., 2018. Kartlegging av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Hafrsfjord og på Sandøy. Ecofact rapport 650.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-648-4
Fremmedart, øster