177 - Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord

Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord

2012
Balsfjord, Nordreisa / Troms

Sammendrag

Det har fra tidligere vært kjent to lokaliteter for svartkurle (Nigritella nigra) i Troms fylke. Den ene i Rongadalen, på sørsiden av fjellet Bálggesoaive, og den andre i Tamokdalen, på baserik beitemark i åpen skog. Sistnevnte var nevnt som truet av gjengroing når den sist ble påvist i 1991 av norsk orkidéforening, mens den mindre kulturmarkspregede høyfjellslokaliteten i Rongadalen var antatt mer levedyktig. Det har vært flere forsøk på å gjenfinne lokaliteten i Tamokdalen de siste årene, men uten at arten har blitt påvist. Vi føler oss nå sikker på at det er lett på rett sted, og i tillegg er det befart de fleste tenkelige voksesteder i høyfjellet rett over der arten ble påvist i 1991. Det virker nå derfor svært sannsynlig at arten virkelig har forsvunnet fra dette området. En kan ikke utelukke primærlokaliteter i fjellene rundt denne delen av Tamokdalen, det virker nærmest håpløst å lete systematisk etter arten i et så stort område. I Rongadalen ble svartkurle påvist på en tidligere kjent lokalitet i 2010 med noen få individer, og det ble indikert et annet område som virket lovende i forhold til å påvise svartkurle noe lenger vest i Rongadalen. I 2011 ble det talt 51 individer på den gamle lokaliteten og det ble lett grundig i tilgrensende områder og i området lenger vest i Rongadalen. Det virker nå temmelig klart at det kun er én lokalitet av svartkurle i Rongadalen, og at alle tidligere funn viser til denne lokaliteten. Den svært begrensede utbredelsen kan trolig forklares med langdistansespredning til dette ene stedet, og at arten kun har spredd seg noen få meter herfra.

AutorGeir Arnesen
MedarbeiderTorbjørn Alm, Unni Bjerke Gamst
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012 . Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord. Ecofact rapport 177, 10 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-175-5
svartkurle