84 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa

2011
Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har utført kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter i kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa. Kartleggingene er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Prosjektleder for kartleggingen har vært Ingve Birkeland. Ingve Birkeland har også utført det meste av kartleggingsarbeidet i Berg og Lenvik, men har i tillegg utført kartlegging i Torsken og Tranøy. Geir Arnesen har utført kartleggingsarbeide i Sørreisa, Torsken og Lenvik, mens Kjersti Wannebo Nilsen har konsentrert sitt arbeide til de kystnære områdene i Tranøy samt i Ånderdalen nasjonalpark. Gunnar Kristiansen har hatt fokus på vedboende sopp og har kartlagt noen utvalgte lokaliteter i flere av kommunene samt i Ånderdalen nasjonalpark. Kjetil Åkra har hatt fokus på virvelløse dyr i Ånderdalen nasjonalpark. Han har i tillegg kommet med innspill på lokaliteter som kunne ha verdi for virvelløse dyr i alle kommunene som ble kartlagt.

AutorGeir ArnesenIngve BirkelandKjersti NilsenGunnar Kristiansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G (red). Birkeland, I., Nilsen, K., Kristiansen, G 2011: Kartlegging av verdifulle naturtyper i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa. Ecofact rapport 84. 47 s + 6 vedlegg
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-082-6
naturtypekartleggingbiologisk mangfoldrikmyr