1 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark

2010
Kvænangen, Nordreisa / Troms

Sammendrag

Ecofact AS har i samarbeid med Miljøfaglig utredning AS utført kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter i kommunene Kvænangen og Nordreisa. Kartleggingene er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Prosjektleder for kartleggingen har vært Geir Arnesen som også har utført en del av kartleggingsarbeidet i Reisa Nasjonalpark. Ingve Birkeland og Bjarne Oddane har utført det meste av kartleggingsarbeidet i Kvænangen og i Reisadalen nedenfor nasjonalparken. Geir Gaarder har vært ansvarlig for kartleggingsarbeidet som er utført av Miljøfagling utredning. Han har konsentert sitt arbeide til de kystnære områdene i Nordreisa. Kontaktperson ved Fylkesmannen i Troms har vært Christina Wegener og Bjørnulf Alvheim. De skal ha takk for å stille til disposisjon et omfattende materiale av eldre undersøkelser og har i tillegg bidratt med elektronisk kartgrunnlag

AutorGeir ArnesenBjarne Oddane
MedarbeiderGeir Arnesen, Bjarne Oddane
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseBirkeland, I., Gaarder, G., Arnesen, G (red). og Oddane, B 2010: Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa. Ecofact rapport 1. 166 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-000-0
naturtypekartlegging