338 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Vest-Agder 2013

Mandal, Marnardal, Songdalen og Åseral

2013
Marnadal, Songdalen, Åseral / Vest-Agder

Sammendrag

Ecofact AS har utført kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter i kommunene Mandal, Marnardal, Songdalen og Åseral på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Prosjektleder for kartleggingen har vært Roy Mangersnes. Bjarne Oddane, Knut Børge Strøm og Solbjørg Engen Torvik fra Ecofact har stått for kartleggingsarbeid i felt. Kontaktperson ved Fylkesmann i Vest-Agder har pekt ut prioriterte områder som har blitt oppsøkt under kartleggingen.

AutorBjarne OddaneKnut Børge StrømSolbjørg Engen Torvik
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseOddane, B., Strøm, K.B. og Torvik, S.E. 2014. Kartlegging av verdifulle naturtyper i Vest-Agder 2013. Ecofact rapport 338. 70 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-336-0
naturtypekartleggingbiologisk mangfold