29 - Kobbskarelva kraftverk i Sørfold

Miljørapport

2010
Sørfold / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av landskap, kulturmiljø, naturressurser og nærmiljø/friluftsliv langs Kobbskarelva i Sørfold kommune, Nordland fylke. Det er ikke foretatt egen befaring i området for denne utredningen, men observasjoner fra biologisk befaring 24. september 2009 er brukt som grunnlag for rapporten. Andre relevante data er hentet fra flere tilgjengelige databaser, kommunale planer og lokale kilder. Arbeidet er utført av MSc. Torkjel Solbraa og Ingve Birkeland mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret rapporten.

Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSolbraa, T. 2010: Kobbskarelva kraftverk i Sørfold – Miljørapport. Ecofact rapport 29. 53 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-028-4
småkraftverk