166 - Kobbskarelva kraftverk i Sørfold - Biologiske utredninger

Kobbskarelva kraftverk i Sørfold

2011
Sørfold / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Småkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Kobbskarelva i Sørfold kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 24. september 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og kvalitetssikret av Cand. Scient. Geir Arnesen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Kari Seim, som skal ha takk for et godt samarbeid og tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I., Arnesen, G. 2011: Kobbskarelv kraftverk i Sørfold - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 166. 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-164-9
småkraftverkbiologisk mangfoldørretbiologiske utredninger