205 - Kraftutbygging i øvre deler av Salvasskardelva, Bardu - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i øvre deler av Salvasskardelva, Bardu Biologiske utredninger

2012
Bardu / Troms

Sammendrag

Salvasskardelva ligger i Bardu kommune, Troms fylke, og drenerer et felt på sørsiden av Østerdalen som naturlig renner ned i Barduelva mellom Innset og Altevatnet. Høyeste kote i feltet er på fjellet Biette Jovnna čhokka, på 1435 m o. h. Hele nedslagsfeltet ligger i Bardu kommune (Fig. 1). Vannet i Salvasskardelva overføres i dag til magasinet Altevatn gjennom en tunnel som har inntak på ca kote 545. Det er ingen kraftproduksjon i forbindelse med overføringen per i dag. For å produsere mer kraft planlegges det nå imidlertid en ny overføringstunnel med et betydelig fall slik at vannet i Salvasskardelva kan utnyttes til kraftproduksjon også før det når magasinet i Altevatnet. Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon angående biologisk mangfold. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1- 10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009. Etter vår vurdering gir det samlede datatilfang et godt beslutningsgrunnlag.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i øvre deler av Salvasskardelva, Bardu – biologiske utredninger. Ecofact rapport 205, 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-203-5
småkraftverkbiologiske utredningerbiologisk mangfold