242 - Kraftutbygging i Austerdalselva innerst i Tysfjorden - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Austerdalselva innerst i Tysfjorden - Biologiske utredninger

2012
Tysfjord / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Norconsult AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Austerdalselva i Tysfjord i forbindelse med utbygging av småkraftverk. Dette området ligger helt innerst i Tysfjorden. Planområdet ble befart den 11. og 24. september 2008. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Nina Olafsson og Helge Flæte i Norconsult, samt Torbjøn Sneve i Fjellkraft AS har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Austerdalselva innerst i Tysfjorden – biologiske utredninger. Ecofact rapport 242, 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-240-0
småkraftverkanadrom fiskbiologiske utredningerbiologisk mangfold