310 - Kraftutbygging i Dagslåttelva, Brønnøy kommune - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Dagslåttelva, Brønnøy kommune Biologiske utredninger

2013
Brønnøy / Nordland

Sammendrag

Det foreligger planer om å bygge et småkraftverk i Dagslåttelva i Brønnøy kommune, Nordland fylke. Elva har sitt utspring i et mindre felt i Søre Snøfjellet på nordøstsiden av de indre delene av Tosenfjorden, og renner derfra sørover i et til middels bratt fall i en trang kløftlignende dal. Elva renner rett sørover i hele sin lengde og munner ut i Tosenfjorden ved gården Dagslåtten.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2013. Kraftutbygging i Dagslåttelva, Brønnøy kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 310, 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-308-7
småkraftbiologiske utredninger