220 - Kraftutbygging i Forselva, Leirfjord - Biologiske utredninger

2012
Leirfjord / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Fjellkraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Forselva. Planområdet ble befart den 17. juli 2012 av Bente Sved Skottvoll. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av BSc Bente Sved Skottvoll og Cand. Scient Geir Arnesen. Fjellkraft AS ved Maria Dahl har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Kraftutbygging i Forselva, Leirfjord - Biologisk utredning. Ecofact rapport 220. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-218-9
småkraftverkelvemuslinganadrom fiskbiologisk mangfoldbiologiske utredninger