193 - Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsunddal i Nordreisa - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsunddal i Nordreisa Biologiske utredninger

2012
Nordreisa / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Siv. ing. Pål Pettersen AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Hjemtverrelva i Rotsunddalen, Nordreisa kommune. Planområdet ble befart den 5. september 2010. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Siv. ing. Pål Pettersen har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsundal i Nordreisa – biologiske utredninger. Ecofact rapport 193, 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-191-5
småkraftverkbekkekløftbiologiske utredninger