214 - Kraftutbygging i Innerelva, Storfjord og Kåfjord kommuner - Biologiske utredninger

2015
Storfjord og Kåfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Elvekraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Innerelva. Planområdet ble befart den 30. august 2011 sammen med Pål Pettersen i Elvekraft AS. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland. Elvekraft AS ved Sigmund Jarnang og Pål Pettersen har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid. Rapporten er revidert oktober 2015 av Kristin Sommerseth Johansen i Ecofact Nord AS på oppdrag fra Bekk og Strøm AS.

AutorIngve BirkelandKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
RefereanseBirkeland I. Johansen, K.S. Arnesen, G. 2015. Kraftutbygging i Innerelva, Storfjord og Kåfjord kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 214, 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-212-7
småkraftverkbekkekløftgråor-heggeskogbiologiske utredningerbiologisk mangfold