186 - Kraftutbygging i Mørkbekken, Hemnes - Biologiske utredninger

2012
Hemnes / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Norsk Grønnkraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Mørkbekken. Planområdet ble befart den 29. juni 2011, sammen med grunneiere og utbygger. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. Norsk Grønnkraft ved Tone Hisdal og Sveinung Rud har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og disse skal ha ta for et godt samarbeid.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. 2012. Kraftutbygging i Mørkbekken, Hemnes – biologiske utredninger. Ecofact rapport 186, 22 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-184-7
småkraftverkrødlistede arterbiologiske utredninger