476 - Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune - Biologiske utredninger

Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune

2015
Storfjord / Troms

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Statskog Energi AS utført en utredning av biologisk mangfold i forbindelse med konsesjonssøknad om kraftutbygging i øvre del av Paraselva i Signaldalen i Storfjord. Utredningen er en oppfølging av rapport utarbeidet av Knut Fredrik Øi i 2008 etter eldre metodikk. Denne oppdaterte utredningen følger gjeldende veileder og retningslinjer fra NVE for slike utredinger per 2015. Einar Sofienlund har bidratt med oppdaterte tekniske opplysninger.

AutorKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseJohansen, K.S. 2015. Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 476, 31 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-474-9
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger